Collectief inkopen? Dat kan!

Samen staan we sterk! 

Moet u net als koopcollectief.nl met regelmaat pompen, kabels, hijskettingen, niveaumeting en andere onderdelen inkopen of hebt u toevallig eens iets nodig? 
Wij kopen elke maand diverse producten van verschillende merken in bulk in. Dat betekent grote aantallen en dus meer korting. U als individu of als grote organisatie kan hier van mee profiteren.
Hierbij hanteren wij 100% fabrieksgarantie tenzij u dat anders wenst.

Privacyreglement

KoopCollectief respecteert het recht op bescherming van uw persoonsgegevens en handelt daarbij naar de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de bescherming van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wanneer u zich registreert via de website van KoopCollectief worden de gegevens van het registratieformulier vastgelegd in onze database.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

KoopCollectief maakt gebruikt van uw gegevens om deze te kunnen koppelen aan de offerteaanvrag die via de website gedaan kan worden. Uw gegevens worden gebruikt om offerte uit te kunnen brengen en verder met u te kunnen communiceren. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over nieuwe producten en diensten van KoopCollectief.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

Om websites beter en sneller te laten functioneren en om deze op persoonlijke voorkeuren te kunnen afstemmen is bepaalde informatie nodig. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u op onze website uitvoeren met behulp van de gebruikersnaam en wachtwoord die u bij het invoeren van uw persoonsgegevens hebt aangemaakt. KoopCollectief wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartijd

KoopCollectief bewaart uw persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die nodig is voor de verwerkelijking van de hierboven genoemde doeleinden of gedurende een eventuele, wettelijk vereiste, aanvullende periode.

Wijziging privacyreglement

KoopCollectief behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit privacyreglement worden hier gepubliceerd. 

Laatste wijziging 16 januari 2020

Contactgegevens

EMC techniek V.O.F.
T.a.v. Almar de Vries
De Ulekamp 104
8501 NT Joure

Samen staan we sterk

Wij kopen elke maand diverse producten van verschillende merken in bulk in. Dat betekent grote aantallen en dus meer korting. U als individu of als grote organisatie kunt hier van mee profiteren.

Contact

EMC Techniek

Koopcollectief.nl
De Ulekamp 104
8501 NT  Joure
Tel. 0513-852811
info@koopcollectief.nl

Ontwerp & realisatie: Nextstep Design & Staticlink